Bedrijf

Filosofie

Onze visie – wij leven in de toekomst

Onze onderneming is progressief en innoverend en wij benaderen iedere situatie met een blik op de toekomst. Wij laten ons leiden door zeer hoge kwaliteitscriteria, een vernieuwende creativiteit, een constante ontwikkeling en wij streven er altijd naar nieuwe doelstellingen te bereiken. Hand in hand samenwerken met enthousiaste en zeer vakbekwame medewerkers die de technologie op de voet volgen is waar onze bedrijfsfilosofie om draait. Deze vereiste vraagt in de eerste plaats om de inzet van ieder persoon, constante investeringen in installaties en uiterst moderne, milieuvriendelijke productiemethodes. Al meer dan 40 jaar stellen wij onze innovatiekracht en onze knowhow in dienst van degenen die een band met onze onderneming hebben, of het nu om klanten, commerciële partners, medewerkers of vennoten gaat. In de toekomst blijven wij ons richten op een continue kwalitatieve groei en URSAPHARM op de markt plaatsen als competente partner voor alles wat met gezondheid en loonproductie te maken heeft.

URSAPHARM ondersteunt de vrijwillige zelfregulering van de farmaceutische industrie

URSAPHARM is lid van de vereniging “Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e. V. (AKG)” (Geneesmiddelen en Samenwerking in de Gezondheidssector), geïnitieerd door het Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) (Federaal verbond van de Farmaceutische Industrie) en opgericht in november 2007 door farmaceutische bedrijven. In zijn gedragscode bepaalt het AKG de verplichtende regelgevingen voor de autonome controle van zijn leden. Deze zijn gebaseerd op de in Duitsland geldende wettelijke regelgevingen – Heilmittelwerbegesetz (wet inzake reclame voor geneesmiddelen), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (wet tegen oneerlijke mededinging), Arzneimittelgesetz (Geneesmiddelenwet), bepalingen inzake de acceptatie van voordelen en corruptie in de zin van het strafrecht.